Allmänna villkor - Cityapp
Skapa konto Logga in

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan Cityapp.com Sverige AB (org. nr. 556905-2953), nedan kallat Cityapp.com, och fysisk person som använder Cityapp.com:s app eller webbtjänst (www.cityapp.com), nedan kallad Användare.

  1. CITYAPP.COM:s TJÄNST

Cityapp.coms affärsidé är att sammanföra företag som vill nå ut till nya kunder med konsumenter som vill spara pengar på nöjen, shopping och restauranger. Bolaget har byggt en digital plattform för rabattkuponger som kan nyttjas var man än är och bolagets tjänst hjälper konsumenter att spara pengar på hemmaplan, resan och på semestern.

  1. ALLMÄNNA REGLER

Följande allmänna regler gäller för Cityapp.com tjänst.

Användaren får inte kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från tjänsten utan tillstånd från Cityapp.com utom för eget personligt bruk.

Om Cityapp.com misstänker att Användaren:

– angett felaktiga uppgifter när avtalets ingåtts eller under avtalets period.

– inte längre samtycker till dessa allmänna villkor

– bryter mot dessa allmänna villkor

förbehåller sig Cityapp.com rätten att omedelbart och utan föregående meddelande stänga av Användaren från samtliga tjänster och radera Användarens medlemskonto/profil.

Användaren ansvarar personligen för sina inloggningsuppgifter och att dessa skyddas mot obehörig åtkomst. Användaren är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker på hens användarkonto på Cityapp.com. Vid misstanke om att någon obehörig fått tillgång till Användarens kontouppgifter hos Cityapp.com ska Användaren omedelbart underrätta Cityapp.com om detta.

Användaren är medveten om att trafikavgifter till Användarens teleoperatör eller internetleverantör kan tillkomma för användning av Cityapp.com:s tjänster.

  1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Cityapp.com är personuppgiftsansvarig och värnar om Användarens integritet. Cityapp.com följer gällande regler om personuppgiftsbehandling, bl a EU-förordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Cityapp.com har en Integritetspolicy som du hittar i menyn.

  1. CITYAPP.COM:S RÄTTIGHETER OCH ANSVAR

Cityapp.com ansvarar inte för om webb- eller apptjänster ligger nere eller inte fungerar korrekt på grund av externa eller interna orsaker såsom exempelvis underhållsarbeten, utveckling eller andra störningar. Cityapp.com ansvarar inte heller för eventuella problem eller skador som listade annonsörer eller leverantörer kan tänkas orsaka.

Cityapp.com har alltid för avsikt att all information på www.cityapp.com skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Cityapp.com inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten av informationen som finns presenterad på kupongerna. Allt agerande som du som Användare företar dig utifrån information presenterad genom nämnda tjänster är på ditt eget ansvar. Cityapp.com kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på kupongerna.

Informationen på Cityapp.com ska inte uppfattas som debattform, rådgivning eller rekommendation oavsett om den avser produkter eller tjänster. All information som publiceras genom Cityapp.coms tjänster och dess samarbetspartners skall ses som generell information. Cityapp.com rekommenderar Användaren därför att verifiera all information innan du gör en beställning.

Med reservation för eventuella felskrivningar i kupongerna. Cityapp.com:s ansvar gentemot innehavaren av tjänsten är begränsat upp till den aktuella prenumerationens köpvärde.

Cityapp.com kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Cityapp.com eller marknadsförs via någon av Cityapp.com:s tjänster.

Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig kontakta: sverige@cityapp.com.

  1. ÄNDRADE VILLKOR

Cityapp.com har rätt att ändra dessa allmänna villkor på Cityapp.com men ska då informera Användaren om ändringen så att Användaren ges möjlighet att acceptera de nya villkoren genom Cityapp.coms  app eller webtjänst.

  1. ÅNGERRÄTT

Ångerrätt gäller i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Cityapp.com inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud fått möjlighet till åtkomst till Cityapp.com (ångerfristen). I enlighet med Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller undantaget för Ångerrätten om det totala beloppet konsumenten ska betala understiger 400 kr. Detta innebär att vid köp som understiger 400 kronor äger konsumenten ej rätt till någon ångerrätt.

Cityapp.com Sverige AB, org.nr 556905-2953 | Kungsgatan 5 |Uddevalla | sverige@cityapp.com

 

 

Top